ปัญหาการโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง

 

 

อุปกรณ์งานทางที่ถูกโจรกรรม