ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557         
31 ต.ค. 2557, 09:12
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557...
27 ต.ค. 2557, 10:11
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557...
27 ต.ค. 2557, 10:06
คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557        
15 ต.ค. 2557, 09:54
ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557         ...
13 ต.ค. 2557, 09:45
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557           ตร.นคร...
9 ต.ค. 2557, 10:18
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557         
8 ต.ค. 2557, 09:29
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557...
7 ต.ค. 2557, 09:11
คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557           กรม...
6 ต.ค. 2557, 11:13