ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558           ASTVผู้จัดกา...
8 เม.ย. 2558, 09:45
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ....
31 มี.ค. 2558, 09:54
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558           นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธ...
25 มี.ค. 2558, 09:18
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558...
19 ก.พ. 2558, 10:41
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558...
3 ก.พ. 2558, 10:02
ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558         
8 ม.ค. 2558, 12:02
พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557           ก...
1 ธ.ค. 2557, 13:57
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557...
24 พ.ย. 2557, 09:24
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557         
8 ต.ค. 2557, 09:29
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557         
5 ก.ย. 2557, 10:46