ขบ.ชงปล่อยผีขึ้นค่าโดยสารรถเมล์-แท็กซี่
ข่าวสด ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
          รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ใหม่ ตามที่พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม มอบหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับราคารอบที่สองอีก 5%
          การสำรวจครั้งนี้กรมจะให้นักศึกษาลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจจากประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงสำรวจผู้ใช้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเริ่มในสัปดาห์ที่สองของเดือนส.ค. คาดว่าจะนำข้อมูลจากการสำรวจมาวิเคราะห์แล้วเสร็จได้ภายในเดือนก.ย.
          "เราจะนำผลการสำรวจจากกลุ่มนักศึกษา แอพพลิเคชั่น การร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะและศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1584 มาวิเคราะห์สรุปรวมกัน และในเดือนต.ค.จะนำเสนอผลการวิเคราะห์เสนอให้ รมว.คมนาคมพิจารณาว่าจะอนุมัติให้แท็กซี่ปรับขึ้นราคารอบที่สอง อีก 5% หรือไม่ ซึ่งตามหลักการหาก
          ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเท่ากับหรือมากกว่า 70% กระทรวงก็จะอนุมัติให้แท็กซี่ปรับขึ้นราคา"
          ส่วนแนวทางการพิจารณาค่าโดยสารรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) นั้น กรมวิเคราะห์ความเหมาะสมแล้วเห็นว่า ควรอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางทุกประเภททั้ง ขสมก. รถเอกชนร่วมบริการ รถมินิบัส และรถโดยสารปรับอากาศ เพราะมีภาระต้นทุนการเดินรถเพิ่มขึ้นจริง แต่เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง จึงให้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อนจนกว่าจะมีการปรับปรุงเส้นทางแล้วเสร็จ
          ด้านพล.อ.อ.ประจินกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมยังคงมีนโยบายให้มีการขึ้นค่าแท็กซี่ตามเงื่อนไขที่มีการตกลงไว้เมื่อปลายปี'57 แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับปรุงการให้บริการและคุณภาพตัวรถให้ดี แต่กลับพบว่ามีปัญหาร้องเรียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงไม่สามารถอนุมัติปรับขึ้นค่าโดยสารขึ้นได้