เชื่อมแน่รถไฟไทย-ลาว-จีน
โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
          โพสต์ทูเดย์ ที่ประชุมรัฐมนตรีไทย-ลาว เห็นชอบเชื่อมเส้นทางรถไฟเชื่อม คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ-มาบตาพุด
          พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-ลาว ว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานเชื่อมการขนส่งในโครงการรถไฟจีน-ลาว-ไทย ให้ต่อเนื่องกัน โดยไทยและลาวเห็นชอบที่จะผลักดันเรื่องนี้ร่วมกัน จึงเป็นการยืนยันว่า โครงการนี้เกิดขึ้นแน่นอน
          ทั้งนี้ เส้นทางรถไฟจากคุนหมิงชายแดนลาว ระยะทาง 520 กม. จะเริ่มได้ในปี 2558 ใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน 5 ปี ส่วนเส้นทางจากชายแดนลาว-เวียงจันทน์ระยะทาง 417 กม. จะเริ่มก่อสร้างในปลายปีนี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับรถไฟไทย-จีน วิ่งจากหนองคาย-แก่งคอย-กรุงเทพฯ และแก่งคอย-มาบตาพุด ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือน ต.ค.นี้ ก่อสร้างทุกช่วงได้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 3 ปีครึ่ง
          "เส้นทางรถไฟของไทยและลาวจะใช้เวลา 4 ปี จึงจะเชื่อมกันได้ ส่วนที่จะเชื่อมกับคุนหมิงจะใช้เวลาไม่เกิน 5 ปี ดังนั้นนับจากนี้ไป ตั้งแต่ปี 2559-2563 จะสามารถเชื่อมต่อจากคุนหมิงมายังกรุงเทพฯ และลงไปยังมาบตาพุดได้แน่นอน" พล.อ.อ.ประจิน กล่าว
          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาการก่อสร้างสะพานรถไฟมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อแยกเส้นทางรถไฟออกมาจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 โดยจะนำไปรวมไว้กับโครงการรถไฟไทย-จีน เพื่อก่อสร้างจากแม่น้ำโขงเข้ามายังหนองคาย ระยะทาง 5 กม.ด้วย และจะร่วมมือเดิน รถโดยสารประจำทางจากไทย-ลาว-เวียดนาม โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงาน ขึ้นมาเพื่อสำรวจเส้นทาง
          ขณะเดียวกัน จะศึกษาเพิ่มเติมการเปิดเส้นทางเดินรถจากไทย-ลาว-จีน จากเดิมขนส่งสินค้าจากคุนหมิง-กรุงเทพฯ โดยฝ่ายลาวและจีนเสนอให้เป็น คุนหมิง-กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าได้มากขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการในลาวสนใจจะมาเดินรถในไทย รวมถึงการเข้ามาเดินรถขนส่งสินค้าในไทย ซึ่งจะเร่งสรุปรายละเอียดให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้
          พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า สำหรับการเชื่อมรถไฟจากอุบลราชธานีไปช่องเม็กนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟเข้าด้วยกัน ฝ่ายลาวเสนอให้สร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 บึงกาฬ-ปากซัน วงเงิน 3,700 ล้านบาท ส่วนที่อยู่ฝั่งไทย 2,400 ล้านบาท และฝั่งลาว 1,300 ล้านบาท รอนำเสนอรัฐบาลพิจารณา