กรมทางหลวง แจ้งเตือนถนน 101 เส้นทางอันตราย ขึ้นลงเขา ทางโค้งเยอะผ่านเว็บไซต์

     

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 18:12 น. 

       รายงานข่าวจากกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อมูลถนนเส้นทางอันตรายเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมทางหลวง  www.doh.go.th โดยมีถนนที่แจ้งเตือนให้ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางของรถโดยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศ 101 สายทาง โดยเส้นทางส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่ลาดชันจากการขึ้นหรือลงภูเขา โดยมีระยะความลาดชันเกิน 7%และเป็นทางโค้งต่อเนื่องระยะทางตั้งแต่ 3 กม.ขึ้นไป หลังจากพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงยังมีจำนวนสูง 1ม.ค.–21 ธ.ค.58 มีการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงแล้ว 12,126 ครั้ง บาดเจ็บ 10,527 ราย และเสียชีวิต 1,949 ราย   ด้านนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 59 กรมฯ ได้ดำเนินการเพิ่มการอำนวยความสะดวกการเดิน และการรักษาความความปลอดภัยทางถนน โดยมีการทำข้อมูลแจ้งเตือนเส้นทางอันตราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางลัดเลี่ยง เพื่อเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุและแก้ปัญหาจราจรติดขัด นอกจากนี้ในส่วนเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงยังได้มีเตรียมการซ่อมแซม ถนน ป้ายบอกทาง สัญญาณไฟ เตือนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วย   นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 59 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 59 โดยมาตรการก่อนเทศกาล จะมีการการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่รับผิดชอบ  ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงถนน สะพาน และหยุดดำเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนและสะพานในช่วงเทศกาล ส่วนระหว่างเทศกาลมีการจัดตั้งจุดตรวจและจุดให้บริการประชาชนบนสายทาง จัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับสำนัก 18 ศูนย์  จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบทจังหวัด 76 ศูนย์ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนทางหลวงชนบททั้ง 76 จังหวัด การtจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เฝ้าระวังเส้นทางที่มีจุดตัดรถไฟและเส้นทางที่มีจุดเสี่ยง จุดอันตราย“

 

     สามารถดาวน์โหลดข้อมูล  "101 ช่วงสายทาง ที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางของรถโดยสารและรถบรรทุก"  ได้ที่นี่

           DOWNLOAD