กรมทางหลวงเตรียมพร้อมเฝ้าระวังไฟป่าและไฟไหม้หญ้าบริเวณสองข้างทางหลวงทั่วประเทศ

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและไฟไหม้หญ้า สองข้างทางหลวง พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันที

                   ขณะนี้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และมักประสบปัญหาไฟป่า  ไฟไหม้หญ้าสองข้างทางหลวง ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางระหว่างขับขี่ยานพาหนะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้ทางได้ กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าไฟไหม้หญ้าสองข้างทางหลวง โดยได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้สองข้างทางหลวงอย่างใกล้ชิด และเตรียมรถบรรทุกน้ำให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

                   นอกจากนี้ ทล. ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำ และบูรณาการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงในการขอใช้น้ำประปา เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าหรือกระทำการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่เขตทางหลวง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวง หากประชาชนพบเห็นเหตุไฟป่า และไฟไหม้หญ้า สามารถแจ้งและขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ทั่วประเทศ หรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)