กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง สงกรานต์ 59

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง

บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี)

ตั้งแต่เวลา 00.01น. ของวันที่ 9 เมษายน 2559 ถึงเวลา 24.00น. ของวันที่ 17 เมษายน 2559

 

ที่มา กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง