นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีและผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น

        วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559  นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย  ลงพื้นที่ร่วมกับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรี และผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น  ที่สุพรรณบุรี ตามโครงการพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น(MLIT) ของกระทรวงคมนาคม