6-30 พย.60 ปิดถนนพหลโยธินสร้างมอเตอร์เวย์ช่วงสระบุรี

ที่มา : เดลินิวส์ นวัตกรรมขนส่ง 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560