กรมทางหลวงจัดทำเส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 แสดงเส้นสีปริมาณจราจร (Real time)

สามารถสแกน Qr Code ติดตามสภาพจราจร พร้อมแนะนำเส้นทาง ได้ตาม Qr Code ด้านล่าง

 

เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563   

               >> คลิกที่ภาพแสดงสภาพจราจรแบบ real time และเส้นทางแนะนำ