เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 แสดงเส้นสีปริมาณจราจร (Real time)

 

เส้นทางเลือกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562   

               >> คลิกที่ภาพแสดงปริมาณจราจร_real time