สรุปข้อมูลปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ วันที่หกของเทศกาล (วันที่ 1 ม.ค. 2563)

     สำนักอำนวยความปลอดภัย ขอรายงานสรุปข้อมูลปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ วันที่หกของเทศกาล (วันที่ 1 มกราคม 2563) ดังนี้

ด้านทิศเหนือ
------------------
ทล 1 (วังน้อย) ปริมาณจราจร ขาเข้า 100,330 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 44% มากกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 3% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 575,927 คัน ขาเข้า 369,639 คัน

ทล 32 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาเข้า 84,940 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 17% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 0.2% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 480,606 คัน ขาเข้า 396,886 คัน

ทล 347 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาเข้า 42,246 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 82% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 0.1% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 191,969 คัน ขาเข้า 137,857 คัน

 

ด้านทิศตะวันตก
-------------------
ทล 4 (นครชัยศรี) ปริมาณจราจร ขาเข้า 64,035 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 21% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 11% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 411,106 คัน ขาเข้า 335,524 คัน

ทล 35 (สมุทรสาคร) ปริมาณจราจร ขาเข้า 74,987 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 4% มากกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 8% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 350,355 คัน ขาเข้า 411,165 คัน

ทล 340 (บางบัวทอง) ปริมาณจราจร ขาเข้า 48,747 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 26% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 3% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 272,787 คัน ขาเข้า 243,005 คัน

 

ด้านทิศตะวันออก
---------------------
ทล 304 (มีนบุรี) ปริมาณจราจร ขาเข้า 29,866 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 21% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 5% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 181,318 คัน ขาเข้า 179,079 คัน

ทล 305 (องค์รักษ์) ปริมาณจราจร ขาเข้า 33,253 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 55% มากกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 6% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 158,379 คัน ขาเข้า 131,198 คัน

ทล 34 (สมุทรปราการ) ปริมาณจราจร ขาเข้า 93,827 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 2% มากกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 2% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 425,232 คัน ขาเข้า 640,611 คัน

ทล 7 (ด่านฯ ลาดกระบัง) ปริมาณจราจร ขาเข้า 74,287 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 19% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 2% สำหรับยอดรวม 6 วัน ขาออก 381,546 คัน ขาเข้า 442,399 คัน

     ในภาพรวม ปริมาณรถที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครโดยใช้ทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ ในวันที่หกของเทศกาล มีจำนวนทั้งสิ้น 646,518 คัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 22.1% น้อยกว่าปีใหม่ที่แล้ว 0.1%

     ในช่วงหกวันแรกของเทศกาล มีปริมาณรถเดินทางออกจำนวนทั้งสิ้น 3,429,225 คัน น้อยกว่าปีใหม่ปีที่แล้ว 4.7% (ยอดรวมปีใหม่ปีที่แล้ว 3,598,145 คัน) และมีปริมาณรถเดินทางกลับเข้ามาแล้วทั้งสิ้น 3,287,363 คัน เพิ่มขึ้นจากปีใหม่ปีที่แล้ว 1.6% (ยอดรวมปีใหม่ปีที่แล้ว 3,234,871 คัน)