สรุปข้อมูลปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ วันสุดท้ายของเทศกาล (วันที่ 2 ม.ค. 2563)

3 มกราคม 2563
สำนักอำนวยความปลอดภัย ขอรายงานสรุปข้อมูลปริมาณจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ วันสุดท้ายของเทศกาล (วันที่ 2 มกราคม 2563) ดังนี้

ด้านทิศเหนือ
------------------

ทล 1 (วังน้อย) ปริมาณจราจร ขาเข้า 117,697 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 17% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 5% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 623,201 คัน ขาเข้า 487,336 คัน

ทล 32 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาเข้า 100,910 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 19% มากกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 2% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 527,299 คัน ขาเข้า 497,796 คัน

ทล 347 (บางปะอิน) ปริมาณจราจร ขาเข้า 32,984 คัน/วัน ลดลงจากวันก่อนหน้า 22% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 12% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 206,887 คัน ขาเข้า 170,841 คัน

ด้านทิศตะวันตก
-------------------

ทล 4 (นครชัยศรี) ปริมาณจราจร ขาเข้า 55,029 คัน/วัน ลดลงจากวันก่อนหน้า 14% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 20% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 466,618 คัน ขาเข้า 390,553 คัน

ทล 35 (สมุทรสาคร) ปริมาณจราจร ขาเข้า 68,224 คัน/วัน ลดลงจากวันก่อนหน้า 9% มากกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 8% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 394,979 คัน ขาเข้า 479,389 คัน

ทล 340 (บางบัวทอง) ปริมาณจราจร ขาเข้า 48,428 คัน/วัน ลดลงจากวันก่อนหน้า 0.7% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 10% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 308,058 คัน ขาเข้า 291,433 คัน

ด้านทิศตะวันออก
---------------------

ทล 304 (มีนบุรี) ปริมาณจราจร ขาเข้า 29,992 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.4% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 7% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 210,639 คัน ขาเข้า 209,071 คัน

ทล 305 (องค์รักษ์) ปริมาณจราจร ขาเข้า 24,225 คัน/วัน ลดลงจากวันก่อนหน้า 27% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 4% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 173,283 คัน ขาเข้า 155,423 คัน

ทล 34 (สมุทรปราการ) ปริมาณจราจร ขาเข้า 98,737 คัน/วัน เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 7% น้อยกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 8% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 500,655 คัน ขาเข้า 737,477 คัน

ทล 7 (ด่านฯ ลาดกระบัง) ปริมาณจราจร ขาเข้า 54,303 คัน/วัน ลดลงจากวันก่อนหน้า 27% มากกว่าวันเดียวกันในช่วงปีใหม่ที่แล้ว 1% สำหรับยอดรวม 7 วัน ขาออก 446,800 คัน ขาเข้า 496,702 คัน

ในภาพรวม ปริมาณรถที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครโดยใช้ทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ ในวันสุดท้ายของเทศกาล มีจำนวนทั้งสิ้น 630,529 คัน ลดลงจากวันก่อนหน้า 2.2% น้อยกว่าปีใหม่ที่แล้ว 5.1%

สรุปในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (ระหว่างวันที 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) มีปริมาณรถเดินทางเข้าออกกรุงเทพมหานครโดยใช้ทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์ รวมทั้งสิ้น 7,774,440 คัน โดยแยกเป็นขาเข้า 3,916,021 คัน ขาออก 3,858,419 คัน ลดลงจากช่วงเทศกาลปีใหม่ปีที่แล้ว 2.2% (ยอดรวมปีใหม่ปีที่แล้ว 7,947,173 คัน) มากกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา 2.3% (ยอดรวมสงกรานต์ 7,599,646 คัน) และน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ 5.8% (ยอดรวมคาดการณ์ 8,256,325 คัน) คาดว่ายังมีรถบางส่วนจากภาคเหนือและภาคอีสานที่จะทยอยเดินทางกลับมาในช่วงวันที่ 3-5 มกราคมอีก