นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (รทว.) ตรวจเยี่ยมสำนักอำนวยความปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแล

  

       วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 น.  นายอภิชาติ  จันทรทรัพย์  รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (รทว.)  ตรวจเยี่ยมสำนักอำนวยความปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแล
   เพื่อรับฟังสรุปภารกิจและมอบนโยบาย โดยมี  ดร.สืบพงษ์  ไพศาลวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วยข้าราชการ  ให้การต้อนรับและร่วมประชุม
   ณ ห้องประชุม สป.ชั้น 3