ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เข้ารับฟังการนำเสนอโครงสร้าง ภารกิจ ของสำนักอำนวยความปลอดภัย

 

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (รทว.) เข้ารับฟังการนำเสนอโครงการ ภารกิจ และแผนการดำเนินงาน ปี 64-65 โดยมี  ดร.สืบพงษ์  ไพศาลวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วยข้าราชการ  ให้การต้อนรับและร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม สป.ชั้น 3