ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557...
24 พ.ย. 2557, 09:24
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557         
8 ต.ค. 2557, 09:29
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557         
5 ก.ย. 2557, 10:46
แนวหน้า ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557...
17 พ.ย. 2557, 10:21
ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557        
17 พ.ย. 2557, 10:18
บ้านเมือง ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557           ...
10 พ.ย. 2557, 10:04
ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557...
17 พ.ย. 2557, 10:28
    ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ....
10 พ.ย. 2557, 09:21
ข่าวสด ฉบับวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557           คมนา...
10 พ.ย. 2557, 09:08