ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557         
8 ต.ค. 2557, 09:29
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557         
5 ก.ย. 2557, 10:46
คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557        
18 ส.ค. 2557, 10:19
คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557        
15 ต.ค. 2557, 09:54
ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557         ...
13 ต.ค. 2557, 09:45
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557           ตร.นคร...
9 ต.ค. 2557, 10:18
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557...
7 ต.ค. 2557, 09:11
คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557           กรม...
6 ต.ค. 2557, 11:13
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557...
6 ต.ค. 2557, 10:53