ทำสะพานสนามบินน้ำเร็วขึ้นแก้รถติด
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
          นายปฐม เฉลยวาเรศ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวถึงแนวทางการศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่บริเวณสนามบิน น้ำ ว่า ทช. จะมีการเสนอของบประมาณเพื่อศึกษารายละเอียดและออกแบบโครงการในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเลื่อนจากแผนเดิมเร็วขึ้น 5 ปี จากเดิมที่จะมีการของบประมาณใน พ.ศ. 2565  เนื่องจากปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอยู่นั้นมีการจราจรหนาแน่นแล้ว โดยความเป็นจริงในเมืองขนาดใหญ่จะต้องมีสะพานห่างกันประมาณ 1 กม.เท่านั้นเพื่อที่จะได้เป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนและเป็นการกระจายการจราจรไปยังถนนต่าง ๆ เพื่อลดปัญหารถติด ทั้งนี้สะพานดังกล่าวจะเชื่อมต่อถนนกาญจนาภิเษกและถนนวิภาวดีรังสิต เป็นการแบ่งเบาการจราจรและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนที่จะเข้ามาฝั่งกรุงเทพฯ โดยเบื้องต้นจะเป็นรูปแบบสะพาน 6 ช่องจราจรไป-กลับ นอกจากนี้ ทช.ได้วางโครงข่ายสะพานสนามบินน้ำให้สามารถวิ่งข้ามถนนติวานนท์และเชื่อมต่อไปถึงทางด่วนพิเศษอุดรรัถยาเพื่อระบายรถที่จะออกต่างจังหวัดด้วย รวมทั้งหากดำเนินการก่อสร้างเสร็จสะพานสนามบินน้ำยังจะเป็นตัวเชื่อมแนวตะวันออก-ตะวันตกของกรุงเทพมหา นครซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น