รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ – โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ และบริเวณ ธกส. – แยกเกษตรศาสตร์ เพื่อดำเนิ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการติดตั้งแผงป้องกัน (Barrier) ในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค และก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียดการเบี่ยงเส้นทางจราจรในช่วงวันเวลา ดังนี้
1. วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ถึง วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาออก) บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ ถึง บริเวณหน้าโรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 18 วัน
2. วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558
ทำการเบี่ยงช่องทางการจราจรบนถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาเข้า) บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ถึง แยกเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ช่องทาง ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลาประมาณ 16 วัน
3. วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 ถึง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ทำการปิดกั้นแนว Barrier บริเวณชิดเกาะกลางถนนพหลโยธิน ทั้งฝั่งขาเข้า บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ ถึง โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ และฝั่งขาออก บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ถึงแยกเกษตรศาสตร์ ฝั่งละ 1 ช่องทาง เพื่อก่อสร้างสถานีและทางวิ่งรถไฟฟ้าฯ
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง จึงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว