ประเดิมมอเตอร์เวย์โคราช

ที่มา : posttoday  10 มิถุนายน 2559 

    อิตาเลียนไทย ประเดิมคว้าสัญญาแรกมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราชตอน 7 ต่ำกว่าราคากลาง 2.5 ล้าน แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบ 2559-2562 รายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วงที่ (ตอน) 7 ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี 3.6 กิโลเมตร ซึ่งบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เป็นผู้ชนะการประมูลที่ 1,509.58 ล้านบาท โดยกรมทางหลวงจะลงนามสัญญากับบริษัท อิตาเลียนไทยฯ ภายในเดือน มิ.ย.นี้

    ทั้งนี้ โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ได้รับอนุมัติวงเงิน 7.66 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นค่าเวนคืนที่ดิน 6,630 ล้านบาท และวงเงินค่าก่อสร้าง 6.99 หมื่นล้านบาท โดยการก่อสร้างจะแบ่งเป็น 40 ตอน และมีกำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

    แหล่งข่าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา กรมทางหลวงประกาศให้บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ชนะการประมูลตอนที่ 7 ของมอเตอร์เวย์สายดังกล่าวไปด้วยวงเงิน 1,509.58 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2558 ที่กำหนดราคากลางไว้ที่ 1,512.02 ล้านบาท หรือต่ำกว่าราคากลางเพียง 2.5 ล้านบาทแหล่งข่าวจากกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมเปิดประมูลมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-โคราชไปแล้ว 9 ตอน (สัญญา)อยู่ระหว่างต่อรองราคา 8 สัญญา ครม.อนุมัติแล้ว 1 สัญญา และภายในเดือน ส.ค.นี้ จะเปิดประมูลและลงนามได้ทั้งหมด 25 สัญญา คิดเป็นค่าก่อสร้างกว่า 3 หมื่นล้านบาท ส่วนสัญญาที่เหลืออีก 15 สัญญา ตั้งเป้าจะลงนามเสร็จในปี 2560