คมนาคมเปิดไฟเขียวให้เอกชนทำมอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ

ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 00:00:10 น.

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวในงานสัมมนา "เปิดมุมมอง อนาคต การพัฒนามอเตอร์เวย์ไทย" ว่า การพัฒนาโครงการมอเตอร์เวย์ตามแผนแม่บท ระยะ 20 ปี จะหาแหล่งเงินหลากหลายมาลงทุนโครงการ ทั้งในรูปแบบกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยเพื่อมาลงทุนโครงการใหม่ การเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุน และเงินงบประมาณ รวมทั้งเงินกู้

     ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะนำโครงการมอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 120 กม.มูลค่าเงินลงทุน 8 หมื่นล้านบาทเข้าในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ปี 60 จะเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนและบริหารทั้งเส้นเหมือนรถไฟฟ้าสายสีชมพู และจะเปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารและบำรุงรักษาในเส้นทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา และหมายเลข 8 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งกำลังนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) พิจารณา

ขณะที่การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย จะนำโครงการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 นำเข้ากองทุนเพื่อนำเงินกลับมาลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์สายใหม่ และโครงการทางพิเศษช่วงพระราม 3-ดาวคะนองของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่กำลังนำเสนอเข้าคณะกรรมการ PPP ด้วย

     นายอาคม กล่าวว่า การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในอนาคต ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี (ปี 60-79) รวมทั้งสิ้น 21 สายทาง รวมระยะทาง 6,612 กม.รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 2.1 ล้านล้านบาท โดยจะสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในอนาคต ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งการพัฒนาโครงการใหญ่ขนาดนี้ไม่เพียงต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ เงินลงทุน ตลอดจนการบริหารอย่างมืออาชีพของภาคเอกชน

     ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งลำดับแรก คือระบบราง และโครงข่ายถนน ที่ให้ความสะดวกลักษณะจุดต่อจุด โดยได้อนุมัติโครงการมอเตอร์เวย์แล้ว 3 โครงการ ได้แก่ โครงการมอเตอร์เวย์ สายพัทยา-มาบตาพุด ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง , สายบางปะอิน-นครราชสีมา ที่จะเริ่มก่อสร้างในเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้ และ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึ่งกำลังส่งรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุงให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณา ซึ่งทั้งหมดได้รับจัดสรรเงินจากงบประมาณแผ่นดิน