คณะ ผสป. ลงพื้นที่แก้ไขบริเวณอันตราย จังหวัดลำปาง

     เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 คณะ ผสป. ลงพื้นที่แก้ไขบริเวณอันตรายบริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย บนทางหลวงหมายเลข11 จ.ลำปาง