ผสป.ร่วมกับคณะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2560 นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ร่วมกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวง ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี