วันที่ 5 มกราคม 2560 นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผสป พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าและเข้าอวยพรปีใหม่ 2560 วญป

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560  สำนักอำนวยความปลอดภัย นำโดยนายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2560 แด่..นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย