วันที่ 5 มกราคม 2560 วญป.และ ผสป. พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าและเข้าอวยพรปีใหม่ 2560 แด่..ท่านอธิบดี และรองอธิบดี

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560  สำนักอำนวยความปลอดภัย นำโดย นายวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย และนายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ 2560 แด่..ท่านอธิบดี และรองอธิบดี กรมทางหลวง