13 กพ 60 นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผสป.ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในพื้นที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร

     13 กพ 60 นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผสป.ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนในพื้นที่แขวงทางหลวงมุกดาหาร บนทางหลวงหมายเลข 212 แยกโคกสูง เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปตรวจพื้นที่จุดอื่นๆที่มีปัญหา พร้อมข้อแนะนำ