เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557...
14 ส.ค. 2557, 09:33
มติชน ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557...
14 ส.ค. 2557, 09:27
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557...
13 ส.ค. 2557, 15:50
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557...
25 ก.ค. 2557, 13:12
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557          นฤมล เกษมสุข
23 ก.ค. 2557, 11:07
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557         
23 ก.ค. 2557, 10:21