ประกาศทีโออาร์ 19-25 ก.ค.ซื้อรถเมล์ 'เอ็นจีวี' 3 พันคัน

 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
          นายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ฝ่ายเดินรถองค์การ ในฐานะประธานคณะกรรมการร่างทีโออาร์จัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (เอ็นจีวี) จำนวน 3,183 คัน วงเงิน 13,162.2 ล้านบาท เปิดเผยว่า ตามที่นายโอภาส เพชรมุณี ผู้อำนวยการ ขสมก. ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างทีโออาร์ซื้อรถเมล์ใหม่ 10 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำร่างทีโออาร์ฯ ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 20 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลงนามคำสั่ง นั้น ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างทีโออาร์จัดซื้อรถเมล์ใหม่ใช้เอ็นจีวี 3,183 คัน แบ่งเป็นจัดซื้อรถเมล์ร้อน 1,659 คัน และรถเมล์ปรับอากาศ 1,524 คัน เสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือเสนอให้นายโอภาส ลงนามอนุมัติร่างทีโออาร์ดังกล่าวก่อนจะนำร่างทีโออาร์ประกาศผ่านเว็บไซต์ครั้งที่ 1 โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก.และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแสดงความเห็นกับร่างทีโออาร์ดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะประกาศร่างทีโออาร์ในเว็บไซต์ในวันที่ 19-25 ก.ค.นี้.