แก้รถติด'ศิริราช'เริมปลายปีนี้ชี้ขยายถนนหมดสิทธิ/เล็งเพิ่มศักยภาพจุดตัด

 

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
          นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าฯกทม.กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ขณะนี้ กทม.ได้ศึกษาออกแบบการก่อสร้างเสร็จแล้ว โดย กทม.ได้รับงบฯจากรัฐบาล100% ภายใต้งบฯ 1,630 ล้านบาท โดย กทม.อยู่ระหว่างรออนุมัติงบฯอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเพื่อหาผู้รับจ้างต่อไป ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวไม่มีพื้นที่ที่ต้องเวนคืนจากประชาชนแต่อย่างใด เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของหน่วยงานราชการ อาทิ การรถไฟฯกองทัพเรือซึ่งจะจ่ายเพียงแค่ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างให้กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ประมาณ 300 ล้านบาทเท่านั้นโดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปลายปีนี้
          อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพฯ มีถนนเพียง 4% ของจำนวนรถยนต์เท่านั้นแต่ตามมาตรฐานจะต้องมีพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 18-25%ยังขาดพื้นที่ถนนอีกเป็นจำนวนมากแต่การเพิ่มพื้นที่ถนนถือเป็นเรื่องยากเช่นกัน ฉะนั้น กทม.จึงจะต้องหาแนวทางอื่นในการแก้ปัญหาเบื้องต้นจะต้องเพิ่มขีดความสามารถของจุดตัดบนถนนเส้นต่างๆก่อนอันดับแรก เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ง่ายที่สุด เวนคืนที่ดินน้อย และชาวบ้านได้รับผลกระทบไม่มาก โดยกทม. มีแผนพัฒนาถนนวงแหวนชั้นในคือถนนรัชดาฯ17แห่งจะสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกหรือสะพานข้ามแยก เพื่อให้ปริมาณรถยนต์กระจายตัว
          นอกจากนี้ กทม.จะแก้ไขปัญหาคอขวดที่บริเวณถนนอโศกมนตรีซึ่งจากการศึกษาอาจทำเป็นทางยกระดับ 4 ช่องจราจร ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อเพิ่มช่องจราจรรองรับอัตรารถยนต์ที่ผ่านกว่า 1 แสนคันต่อวัน อีกทั้งจะต้องแก้ไขปัญหาจุดตัดของถนนวงแหวนชั้นนอก บริเวณถนนกาญจนาภิเษก และวงแหวน ชั้นกลางที่ถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งหากทำได้จะสามารถระบายการจราจรได้เป็นอย่างดีรวมทั้งกทม.อยู่ระหว่าง ศึกษาออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของถนนเพชรเกษม ซึ่งมีจุดตัดหลายจุด อาทิ ถนนพุทธมณฑล สาย 1-4คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินไม่มากหากแล้วเสร็จอย่างน้อยจะช่วยลดปัญหาจราจรได้ระดับหนึ่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหางบฯ ดำเนินการ