ครม.อนุมัติ ตั้ง‘ธานินทร์’ นั่งอธิบดี ทล.

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ 27 เมษายน 2559 

      ครม.ตั้ง “ธานินทร์ สมบูรณ์” นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมทางหลวง   

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบโยกย้ายและแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 3 ราย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยนายธานินทร์ สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ขึ้นเป็นอธิบดี ทล. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขึ้นเป็นผู้อำนวยการ สนข. และนายกฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป