เวนคืนที่ดินโคราช 300 ล้าน ตอกเข็มถนนวงแหวนรอบเมืองเฟส 2

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 11มิ.ย.59

     โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา หรือทางหลวงหมายเลข290 ระยะทาง 109 กม. หลัง "ทล.-กรมทางหลวง" ออกแบบแล้วเสร็จ เมื่อปี 2549 โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 7 ตอน ภายใต้กรอบวงเงินลงทุน 4,600 ล้านบาท

     จากนั้นปี 2550 เริ่มก่อสร้างช่วงแรกระยะทางประมาณ 18 กม. ต่อเชื่อมถนนมิตรภาพ กับทางหลวงสาย 304 (กบินทร์บุรี-ปักธงชัย) ด้วยวงเงิน 314 ล้านบาท มี "บจ.ธาราวัญ คอนสตรัคชั่น" เป็นผู้ก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อปี 2551

     มาถึงปี 2559 "ทล." ได้รับงบประมาณก่อสร้างตอนที่ 2 ล่าสุด "ธานินทร์ สมบูรณ์" อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ขณะนี้กรมได้เซ็นสัญญาก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านใต้ ตอน 2 (ดูแผนที่) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วงเงินก่อสร้างกว่า 987 ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ 1 มิ.ย. 2559-วันที่ 16 ม.ค. 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 960 วัน

    โดยมีระยะทางรวม 29.22 กม. รูปแบบก่อสร้างเป็นถนน 4 ช่องจราจร แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ช่วง ในช่วงที่ 1 มีระยะทาง 15.140 กม. เป็นงานขยายช่องจราจรงานเดิมของตอนที่ 1 จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางด้านนอกและด้านใน ส่วนช่วงที่ 2 มีระยะทาง 14.083 กม. เป็นงานก่อสร้างถนนตัดใหม่ 4 ช่องจราจร ต่อเชื่อมจากตอนที่ 1 พร้อมเกาะกลาง   

    ขณะที่การเวนคืนที่ดินเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2559 พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินเพิ่งประกาศใช้ คาดว่าจะใช้งบประมาณเวนคืนกว่า300 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่า เนื่องจากแนวเส้นทางพาดผ่านที่ดิน ส.ป.ก.เป็นหลัก ซึ่งแนวเส้นทางเริ่มจากบ้านหนองไทร-บ้านหนองบัวศาลา อยู่ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

     "เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องผ่านเข้าตัวเมืองโคราช อีกทั้งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของตัวเมือง และเปิดพื้นที่การพัฒนาใหม่ ๆ ตลอดแนวเส้นทาง ในปี"60 กรมตั้งงบฯก่อสร้างเพิ่มอีก 1 ตอน" นายธานินทร์กล่าวและว่าปัจจุบัน จ.นครราชสีมามีปัญหารถติดในเมืองและถนนมิตรภาพ เพราะเมืองขยายตัวมากทั้งที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก