กรมทางหลวงเปิดเวปไซต์สำหรับร้องเรียนร้องทุกข์

  กรมทางหลวงเปิดช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านทางเวปไซต์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยสามารถร้องเรียนโดยผ่านทาง http://complain.doh.go.th หรือ เวปไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th คลิกแบนเนอร์ร้องเรียนร้องทุกข์