เตรียมพร้อม! 'คมนาคม' จัด 3 มาตรการดูแลประชาชนช่วงปีใหม่

ที่มา : The Bangkok Inside    วันที่ 22 ธันวาคม 2562

“คมนาคม” เตรียมพร้อม 3 มาตรการอำนวยความสะดวกประชาชน “รถ-ราง-เรือ-เครื่องบิน” เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากนโยบายแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนา ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมไว้ 3 มาตรการ ประกอบด้วย

  1. ช่วงก่อนเทศกาล 6 วัน ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2562 จะเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชน ในด้านการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย อาทิ เตรียมรถโดยสารสาธารณะและซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน จัดทำป้ายรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ
  2. ช่วงเทศกาล 8 วัน ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 ให้อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนทั้งขาไปและกลับทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และการบริการขนส่งสาธารณะ บริเวณสถานีขนส่งโดยสารและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
  3. ช่วงหลังเทศกาล 7 วัน ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม 2563 ให้สรุปผลการดำเนินงานภายในวันที่ 9 มกราคม 2563 เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในช่วงเทศกาลอื่นๆ ตลอดปี 2563 อย่างไรก็ตามใน 3 ช่วงดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจะกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 5 ด้าน ดังนี้

 

  1. จัดเตรียมและเพิ่มจำนวนขนส่งสาธารณะให้เพียงพอ
  2. ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง การเพิ่มเที่ยวและรอบบริการ
  3. เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า
  4. อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการจราจรและเรื่องเรียน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง
  5. จัดตั้งจุดบริการในสถานี เส้นทางสำคัญ เพื่อให้บริการแก่ผู้เดินทางตลอด 24 ชั่วโมงรวมทั้งมีจุดบริการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม บริการข้อมูลต่างๆ

 

ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคม ยังกำหนดมาตรการอำนวยความปลอดภัย 5 ด้าน ดังนี้

1. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย รถและถนนที่ปลอดภัย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการกระทำผิดของรถประเภทต่างๆ โดยกรมการขนส่งทางบก จะออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายส่วนแบ่งรางวัลนำจับ 50% แก่ผู้แจ้งเบาะแสให้แก่เจ้าหน้าที่ จนสามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้

2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ ตรวจความพร้อมของเรือโดยสารและอุปกรณ์ช่วยชีวิต

3. เฝ้าระวังจุดตัดรถไฟและการเปิดไฟหน้ารถจักร

4. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสถานี จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์รักษาความปลอดภัย

5. รณรงค์หัวข้อใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่ให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทาง

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงายรายงานผลการดำเนินการตามแผนมายังศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทุกวัน เพื่อรวบรวมส่งให้ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ของกระทรวงมหาดไทยด้วย”น.ส.ไตรศุลี ระบุ