ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556           ตำรวจดีเดย์เริ่มแล้ววันน...
22 ต.ค. 2556, 09:53
ข่าวสด ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556           รถร่วมบขส.หมอชิตเชียงราย...
22 ต.ค. 2556, 09:44
แนวหน้า ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556           นายสม...
11 ต.ค. 2556, 13:16
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556          ...
10 ต.ค. 2556, 16:18
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556         
8 ต.ค. 2556, 14:33