15พ.ย.จ่ายภาษีรถผ่านมือถือเครือข่ายเอไอเอสนำร่องก่อน
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556
          รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ในวันที่ 22 ต.ค. 56 นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก จะลงนามร่วมกับ นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ในโครงการความร่วมมือเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ผ่านบริการรับชำระเงินค่าสินค้า/บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payment) ด้วยบริการเอ็มเปย์ และที่เคาน์เตอร์ชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ mPay Station เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ทั้งนี้เป็นการเพิ่มช่องทางโดยการใช้เทคโนโลยีผ่านโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมอีกช่องทางหนึ่ง
ซึ่งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่าน Application "ชำระภาษีรถ" บนโทรศัพท์มือถือเครือข่าย AIS 3G 2100 ด้วยบริการเอ็มเปย์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งยังสามารถชำระภาษีผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ mPAY STATION ที่มีถึง 3,500 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ 15 พ.ย. นี้เป็นต้นไปในส่วนของมือถือระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ ส่วนมือถือที่ใช้ระบบ ไอโอเอส จะเริ่มให้บริการปลายเดือน ธ.ค.นี้
          อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากรมฯ ได้มีปรับปรุงระบบการชำระภาษีรถยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น รับชำระภาษีที่ห้างสรรพสินค้า อาทิ คาร์ฟูร์ โลตัส การชำระผ่านเซเว่นอีเลฟเว่น และการชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยในส่วนของการชำระภาษีผ่านมือถือ สามารถใช้บริการได้ในส่วนของ รถเก๋ง รถปิกอัพ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และไม่ใช้ก๊าซ CNG หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิง และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี โดยต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยจากรถหรือสามารถสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบนั้นได้ สามารถดำเนินการชำระภาษีได้ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีครั้งถัดไปได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง 60 บาท สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่ายอื่น ๆ อยู่ระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกจะเจรจากับผู้ให้บริการเครือข่ายต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสอบถามคอลเซ็นเตอร์ 1584