'ทล.'พร้อมสร้างรอแค่2ล้านล้าน ผุดมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
          แหล่งข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมได้ศึกษาออกแบบโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) เสร็จแล้ว ผ่านการพิจารณารายงานผล กระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และได้ออก พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน) แล้ว หาก พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ...(พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท) ผ่านการพิจารณา จะสามารถดำเนินการประกวดราคาและก่อสร้างได้ทันที มูลค่าโครงการ 84,600 ล้านบาท คาดว่า จะได้บริษัทชนะประกวดราคาดำเนินการก่อสร้างปลายปี 2557 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี หรือพร้อมเปิดให้บริการปี 2560
          แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-บ้านโป่งกาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. จะช้ากว่าเนื่องจากเป็นการร่วมลงทุนกับเอกชน มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยากกว่า แต่สายพัทยามาบตาพุด วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทน่าจะดำเนินการได้เร็วอีกสายหนึ่ง

--จบ--