ผสป เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง

        เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายสุจิณ มั่่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง" ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง (ระยะที่2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

       สำหรับการอบรมระบบฯ แบ่งเป็น 3 รุ่น อบรมตั้งแต่วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงพิเศษ และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ