สำนักอำนวยความปลอดภัย จัดอบรมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

      เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 สำนักอำนวยความปลอดภัย  กรมทางหลวง จัดอบรมระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับกรมทางหลวง (ระยะที่2)  ณ ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี นายสุจิณ มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย เป็นประธานเปิดการอบรม และสามารถ ดาวน์โหลด รูปภาพ สำหรับผู้เข้าอบรมตามลิงค์ด้านล่าง